Svět květin

Květiny hrají roli v každodenním životě již odedávna

Používají se například při zvláštních příležitostech, jako jsou narozeniny, svatby, svátky nebo výročí. Darují se jako symbol lásky, jako projev uznání či jako vzpomínka na blízkého člověka.

Květiny jsou voňavé, barevné, jednoduše krásné

Jejich čas je omezený, a tak jsou květiny nejen spojovány s mládím, láskou a krásou, ale také pomíjivostí života. První zmínky o vzniku zahrad máme od starých Egypťanů kolem roku 4000 př. nl. Avšak ještě dávno předtím, než začaly vznikat první zahrady, využívali lidé květiny jako potravu nebo zdroje vůní a jako léčiva. Lidé je pokládali také na hroby jako oběti bohům zejména v době řecko-římské, ale tento zvyk existoval již dávno předtím. Římané házeli na hrob růže, neboť růže symbolizují smrt a znovuzrození. Rostliny se používaly také jako ochrana lidí před čarodějnicemi, mandragora se používala k úlevě bolestí, vavřín k navození změněných stavů vědomí. V středověké Evropě byly květiny užívány k nejrůznějším účelům. Například anýz měl zahánět noční můry, okradení lidé si měli dát pod polštář otočník a čekat na sen, který odhalí, kdo byl zlodějem.

 

Bohyně květů a jara...

 

Flora bohyne kvetu a jara

Rembrandtový portrét Flory z roku 1634

 

Ve starém Řecku uctívali lidé květinovou bohyni jménem Chloris, římané ji nazývali Flora. Jméno této bohyně vychází z latinského flōs („květ“). Zachovala se například řada mincí, na nichž je zobrazení této bohyně, která drží v ruce květy nebo rozhazuje okvětní lístky. 

 

Ve viktoriánské době byly květiny považovány za velmi důležité...

 

Bylo stavěno mnoho květinových zahrad, které sloužily nejen pro okrasu, ale hlavně jako zdroj surovin pro vaření, voňavkářství, léčbu a řadu dalších řemesel. Z těchto dob pochází také pokařekadlo, kdy žena trhá ovětní lístky sedmikrásky a u toho odříkává  "má mě rád, nemá mě rád". 

Květina jako symbol

Každá květina má svůj symbolický význam. Květena představuje ženství, zhmotnění ducha, nevinnost, lásku a duši. Věděli jste o tom, že první rostlinou, která symbolizovala konec zimy a příchod jara, byla kukuřice? U mnoho náboženství symbolizují květiny duchovní probuzení. Například Buddha se často vyzobrazuje jak vystupuje z květů, Panna Marie zase často drží v ruce kosatec nebo lilii, která znamená kajícnost. Zlatý květ rostoucí z něčí hlavy používají Taoisté jako symbl moudrosti. V šedesátých letech dvacátého století byla květina přijata hnutím květinových dětí jako symbol míru.

 

V magii lásky hrál vždy významnou roli čtyřlístek...

 

Pokud našla mladá dívka čtyřlístek a dala si jej do pravé boty, první svobodný mládenec, kterého potkala, se měl stát jejím nastávajícím mužem. Květiny se také používaly k sdělování tajných vzkazů.  Květiny, stromy a byliny vždy sloužily jako útěcha duše a poskytovaly léčbu těla. V součané době se z toho již mnoho ztratilo, ale přesto je zajímavé si všimnout zvýšeného zájmu o to, co je považováno za "staromódní medicínu"...

 

květiny a západ slunce victorias fields